Koartsje dyn link

Lyt.sr is een URL-verkleiner en staat voor lytser, wat kleiner in het Frysk betekend.

https://